mesaj yazmayı unutmayınız


  Kızılcaören İsminin menşei

  Paylaş

  mtozdemir
  çavuş
  çavuş

  Mesaj Sayısı : 20
  Kayıt tarihi : 18/02/07

  Kızılcaören İsminin menşei

  Mesaj tarafından mtozdemir Bir Ptsi 19 Şub. 2007, 01:21

  33 Ciltlik
  Türkler Kitabından Yrd.Doç.Dr. Ali GÜLER'in ******'ün soyu: Kızıl
  Oğuzlar (Kocacıklar) ve Konyarlar Yazısından alıntıdır. (İsteyene
  belgeyi tarayıp maille gönderebilirim)
  Kızıl Oğuzlar’ı veya Kızıl Oğuz Türkmenleri’ni, “Kızılkocalılar”
  olarak ifade ederek, Kocacık Yörükleri veya Türkmenleri ile aynı “Yörük
  grubu” olarak ele alan Hüseyin Şekercioglu, bunlarin “Oğuzların Kızıl
  Oğuz boyundan olduğu” düşüncesindedir. 1041 yılı civarında Hazar
  Denizi’nin güneyinde ve güneybatı bölgesinde Tahran, Kazvin, Reşt,
  Zencan ve Tebriz bölgelerinde oturan, “Kızıl Özen” veya “Kızıl Ören”
  Irmağı bölgesinde yaşayan ve İldeniz hükümdarlarından Arslan Şah’ın
  oğlu “Kızıl Bey”in oymakları oldukları için bu Türkmenlere “Kızıl Oğuz
  Türkleri” adı verilmiştir.

  Bunları, X. Yüzyılın birinci yarısında müstakil ve kudretli bir
  devlet olan “Oğuz Yabgu Devleti” içinde ve Büyük Selçuklu Devleti
  kurulmadan önce, Selçuk’un dört oğlundan birisi olan Arslan Yabgu ile
  birlikte hareket ederken görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye Selçukluları
  Devleti’ni kuranların ataları da olan Arslan Yabgu, Gazneli Sultanı
  Mahmud tarafından tutuklanarak hapsedilince (1025), bu bölgeyi terk
  ederek Horasan’a geçen ve Serahs, Ferave (bugün Kızıl Arvat, Kızıl
  Ribat) ve Abiverd’e yerleşen 4000 çadırlık Oğuz kümesinin başında,
  Yağmur, Buka, Gök-Taş ve Kızıl Beyler bulunuyordu. Kızıl Bey daha sonra
  Gazneli Mesud’un hükümdarlığı sırasında onun hizmetine girdi. Humar-Taş
  Bey’in idaresinde bazı Türkmen grupları sonradan Irak’a giderek
  yerleştiler. Horasan Balhan bölgesinde kalan gruplardan ayırmak için
  bunlara “Irak Oğuzları” denildi. “Kızıllı Oğuzları”, Selçukluların 29
  Haziran 1035’de Gazneli ordusunu Nesa Savaşı’nda yenilgiye
  uğratmalarından sonra “Irak Oğuzları” ile birlikte görüyoruz: Bu
  zaferden sonra, Selçuklulara çeşitli Oguz oymaklari katildigi halde,
  “Yağmurlu Oğuzları” ve “Balhan Türkmenleri” ile birlikte “Kızıllı
  Oğuzları” katılmamış; bir süre İsfahan hakimi Alaü’d-devle’nin
  hizmetine girmişler, daha sonra onlardan da ayrılarak soydaşları “Irak
  Oğuzları”na katılmışlardır. Bir süre sonra bu Oğuzlar Rey’deki Oğuzlara
  katıldılar. Irak Oğuzları 5000 atlı çıkarabiliyorlardı ve bu dönemde
  başlarında Kızıl, Gök-Taş, Buka, Gız Oğlu, Mansur, Dana (?) ve
  Anası-Oğlu gibi beyler bulunuyordu. Bunlardan Kızıl ve Buka önce Rey’i
  , sonra da Hemedan’ı ele geçireceklerdir.

  Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in kız kardeşi ile evlendiğini
  bildiğimiz ve devletin kuruluşunda Selçuklulara büyük destek veren
  Kızıl Bey, takriben devletin kuruluşundan sonra 1040 veya 1041’de
  ölmüş, Rey Şehri civarında gömülmüştür. Tuğrul Bey’e bağlı olan bu
  Kızıl Oğuz Türkmenleri, başlarında Mansur, Gök-Taş, Buka Beyler olduğu
  halde Anadolu’ya yapılan akınlarda aktif olarak rol aldılar. Sultan Alp
  Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde Alp Arslan’ın yeğeni Sadettin
  Bey’in emrine giren Kızıl Oğuzlar, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve
  Zaferi’nden sonra Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas illerine doğru
  akınlara başlayarak Sivas ve Tokat arasındaki Kelkit Vadisi’ni ele
  geçirdiler. Türkiye Selçukluları’nın son zamanları ile Anadolu
  Beylikleri döneminde Ankara’nın idaresini elinde bulunduran Ankara
  Valisi “Kızıl Bey” de bu Kızıl Oğuz Türkmenlerinden idi. Selçuklu
  Devleti’nin “iskan” politikaları çerçevesinde Tokat, Amasya, Konya,
  Karaman, Ankara, Aydın, Isparta, Balıkesir, Bolu, Kastamonu ve Sinop
  illerine yerleştirilen Kızıl Oğuz Türkmenleri; 1410’da Reşadiye ve
  Mesudiye arasındaki “Kızıl Özenliler Yurdu” olarak anılan (bugünkü
  Reşadiye-Kızıl Ören Köyü civarı) bölgede “Kızıl Ahmetliler” isimli bir
  de beylik kurdular. Beyliğe adını veren Kızıl-Oğlu Ahmet Bey ve
  kardeşleri, Amasya, Tokat, Çorum ve Sivas, Ordu, Samsun, Giresun ile
  Şebinkarahisar’ı ele geçirdiler. Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgesine
  hakim oldular. 1424 yılında Sultan II. Murat’ın emri ile Amasya Valisi
  Yörgüç Paşa, Kızıl-Oğlu Ahmet Bey ve diğer ileri gelenleri Amasya
  Kalesi’ne davet ederek ortadan kaldırdı. Kızıl Oğuz Türkmenleri de
  Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağıtıldılar. Kızıl Oğuz Türkmenleri’nin
  büyük bir bölümü, Fatih Sultan Mehmet zamanında Evrenos-Oğlu Ali Bey
  komutasında Rumeli’de fethedilen Selanik, Manastır ve Yanya illerine
  yerleştirildiler. Son İsfendiyar-oğulları Beyi ve Osmanlıların
  Kastamonu Valisi Cemalettin Kızıl Ahmet Paşa, 1515’lerde Bayburt Sancak
  Beyi olan Mirza Mehmet Bey ve Bolu Sancak Beyi olan babası Kızıl Ahmet
  Bey ile III. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyi olan Kızıl Ahmetli Şemsi
  Paşa Kızıl Oğuz Türkmenlerinden idi.

  Merhum Prof. Dr. Faruk Sümer’in XVI. yüzyıl Tahrir Defterleri’ne
  dayanarak yaptığı araştırmalara göre, XVI. yüzyılda Anadolu’da Kızıl
  Oğuz Türkmenleri’ne bağlı “oymaklar” şuralarda görülmekteydi: Maraş’tan
  Ankara, Kayseri, Kirşehir’e kadar olan sahada yayilmiş bulunan
  “Dulkadırlı Eli”ne bağlı “Kızıllu” oymağı. Boz-Ulus’un bir kolu olan
  “Diyarbekir Türkmenleri”ne bağlı “Koca-Hacılu” oymağı. Boz-Ulus’un
  “Dulkadırlı” oymaklarından “Kızıl-Kocalu” oymağı. “Boz-Ok Eli” (bugünkü
  Yozgat bölgesi)’ne bağlı Kara-Taş’ta “Kızıl-Kocalu”, Ak-Dağ’da
  “Kızıl-Kocalu”, Sorgun’da “Kızıl-Kocalu” oymakları. “Menteşe Eli”
  (bugünkü Muğla yöresi)’nde “Kızılca-Yalınc” ve “Kızılca-Keçilu”
  oymakları.

  Bilindiği gibi “yer adları”, kültür tarihi bakımından çok büyük
  bir önem taşır. Anadolu’nun ve Rumeli’nin Türkleşmesinde de görüldüğü
  gibi Türkler, çeşitli geleneklere bağlı olarak yer adı vermektedirler.
  Bazen milli kültürün bir parçası olarak Orta Asya’daki yer adları,
  Anadolu ve Rumeli’deki benzer yerlere verilmiştir. Bazen, bir boy veya
  oymak yerleştiği yere boyunun veya oymağının adını vermiştir. Bazen,
  boy beyi veya boyun bir büyüğünün adı verilmiştir. Arazi şekline,
  yerleşme esnasındaki bir olaya, eski bir totem olan ve silik izleri
  hatıralarda devam eden bir hayvanın adına göre de isim verilir veya
  alınırdı. Anadolu’da dün ve bugün gördüğümüz bütün “Kızıl” sözü ile
  başlayan yer adlari da bu gelenek çerçevesinde, işte bu Kizil Oguz
  Türkmenlerin hatiralarini taşir. Bazi misaller şu şekilde verilebilir:
  Kizil-irmak, Kizilca-hamam, Kizilca-viran (bugünkü Kizilca-ören) (XVI.
  Yüzyil, Bayburt Sancak Merkezi), Kizilca-kent (XVI. Yüzyil, Bayburt,
  Kelkit), Kizilca (XVI. Yüzyil, Bayburt, Tercan-i Süfla), Kızıl-köy
  (Afyon, Bursa), Kızıl-çakçak, Kızıl-ziyaret (Ağrı), Kızıl-öküz (Kars),
  Kızıl-ırmak, Kızıl-dağları (Suşehri, Refahiye, İmranlı arasında),
  Kızıl-kuyu, Kızıl-lar, Kızıl-yaka, Kızıl-ören (Karaman’ın köyleri).

  mtozdemir
  çavuş
  çavuş

  Mesaj Sayısı : 20
  Kayıt tarihi : 18/02/07

  Kızılcaören (Kızılcaviran) kuruluş tarihi (Takribi)

  Mesaj tarafından mtozdemir Bir Çarş. 21 Şub. 2007, 11:50

  Kızılcaören ismi üzerinden yaptığım araştırmalara göre, 1424 yılında kızıl Ahmet Beyliğinin yıkılmış ve bu yöredeki kızıl oğuzlar Anadolunun değişik yerlerine yerleştirilmişlerdir. (Hatta göçe tabii tutulan Kızıl oğuz Türklerinden-kocacıklar, Konyarlar-bir kısmı Rumeliye Selanik civarına yerleşmişlerdir. ******'ünde baba tarafından Kocacık Türkü yani Kızıl Oğuzlardan olduğu üstteki yazıdaki adı geçen akademisyen tarafından ortaya konmuştur.) Bu nedenden dolayıdır ki yerleştirildikleri yerlerin bazılarının ismini Kızılcaviran koymuşlardır. Dolayısı ile bizim köyün yerleşim yeri olarak kullanılma tarihi 1424 sonrasıdır. Bu da kabaca 580 yıllık bir tarih demektir.

   Forum Saati Ptsi 21 Ocak 2019, 13:37